•  

    Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009926

    Období realizace: 1.1.2019-31.12.2020

    Celkové náklady: 1 209 399,- Kč

    Aktivity realizované v rámci projektu:

    Školní asistent 

    Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

    Tandemová výuka 

    Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ matematická gramotnost 

    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, cizí jazyky, polytechnické vzdělávání, inkluze, ICT vzdělávání, projektová výuka

    Zapojení odborníka z praxe do výuky

    Sdílení zkušeností pedagogů

    Projektové dny

    Klub deskových her a zábavné logiky, badatelský klub