• Školská rada

      •  

        

       Složení školské rady pro období červen 2022 až červen 2025

       1. člen volený pedagogy Mgr. Lucie Víchová

       2. člen jmenovaný zřizovatelem Ing. Martin Dušek

       3. člen volený zákonnými zástupci Ing. Lukáš Mejzlík

        
        

       Opakovaná výzva k podání kandidatury na člena školské rady za zákonné zástupce

       Vážení zákonní zástupci,

       jelikož nebyla „do 2.6. podána ani jedna kandidatura za svou třídu svému třídnímu učiteli skrze zprávu v Edupage“, vyhlašuji opakovanou výzvu pro podání kandidatury. Platí stejná pravidla jako v prvním kole: „podávejte kandidatury za svou třídu svému třídnímu učiteli skrze „zprávu“ v Edupage“. Ukončení podávání kandidatury je čtvrtek 9.6. včetně. Volby v Opavě proběhnou v pondělí 13.6. v době od 14-16 hodiny. V Hradci nad Moravicí zůstává termín voleb na 13.6. v době třídních schůzek.

       V Hradci nad Moravicí dne 3.6.2022

       S pozdravem třídní učitelé a ředitel školy.

        

        

       Volby do školské rady - člen rady za zákonné zástupce

       Vážení zákonní zástupci,

       v červnu končí funkční období členů školské rady. Proto proběhnou nové volby. Volební období je na 3 roky. Podle volebního řádu volí v 1. kole každá třída ze svého středu jednoho zástupce. Ten bude potom pokračovat v 2. kole, kde bude zvolen z třídních vítězů jeden člen školské rady za zákonné zástupce.

       • do 2.6. podávejte kandidatury za svou třídu svému třídnímu učiteli skrze „zprávu“ v Edupage
       • 6.6. - volby třídních zástupců v Opavě během třídních schůzek
       • 13.6. - volby třídních zástupců v Hradci během třídních schůzek
       • 20.6. - v 15:30 – 16:00 volba člena za zákonné zástupce

       V Hradci nad Moravicí dne 3.5.2022

       S pozdravem třídní učitelé a ředitel školy.

        

       Příloha: volební řád vydávaný zřizovatelem.

        

        

        

        

        

        

   • Kontakty

    • Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
    • skola@czs-hradec.cz
    • (+420) 595 170 279
    • Zámecká 57 Hradec nad Moravicí 747 41 747 41 Hradec nad Moravicí Czech Republic
    • správce obsahu: reditel@czs-hradec.cz
    • správce edupage: admin@czs-hradec.cz
    • telefon ředitel: 731534004
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje