•  

    MOŘE, ZÁLEŽÍ NÁM NA TOBĚ

    2021-2022

     

    V roce 2021/2022 jsme na pobočce v Jaktaři pokračovali v zapojení do projektu Světová škola, který je vyhlášen Člověkem v tísni, Arpokem a dalšími organizacemi. Děti si vybraly téma Moře a jeho ochrana. Učitelé připravili panelovou soutěž na celý rok. Každých čtrnáct dní byl vyvěšen informační plakát s nějakým mořským živočichem, na kterém děti našly jak základní informace, tak i další zajímavosti. Soutěžící pak měli vyplnit 5 až 8 otázek k danému zvířeti. Během celého roku jsme tato zvířata ztvárňovali různými technikami ve výtvarné výchově. V květnu pak z této panelové soutěže a výtvarných děl vznikla výstava se soutěží pro veřejnost, která byla umístěna v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Naše školní děti získaly jako odměnu návštěvu kina. Během roku jsme také pozvali do školy odborníka, zoologa, pana Martina Gajdošíka ze Slezského zemského muzea, který poutavě o moři a životě v něm vyprávěl a také přinesl spousty exponátů z moře. Dále jsme navštívili na Slezské univerzitě v Opavě Unisféru a zhlédli jsme 3D projekci filmu Hlubiny moře. V neposlední řadě jsme vyhlásili dražbu háčkovaných mořských živočichů, které nám pomáhaly vyrobit maminky, babičky i paní učitelky. Výtěžek byl 7 200 Kč, přičemž 3 100 Kč jsme odeslali na pomoc Ukrajině a 4 100 Kč na záchranu mořských želv. Za celé toto snažení jsme získali Cenu inspirace, kterou jsme si vyzvedli při slavnostním předávání v Senátu ČR.

     

     

     

    ZÁZRAK JMÉNEM VODA

    2020-2021

     

    V tomto projektu společně s dětmi pronikáme do tajemství Vody, seznamujeme se s její důležitostí a snažíme se dětem předat, jak se o ni starat. Během našeho pátrání se děti mohou seznamovat se základními údaji o vodě z encyklopedií a dalších zdrojů, zjišťují, kde všude se s vodou mohou setkat a k čemu ji potřebují a využívají, dovídají se o způsobech, jak je možné s vodou šetřit. Proběhly tématické dny, kdy si děti vyzkoušely pokusy s vodou a kreativním způsobem zpracovávaly nabyté poznatky.

    Součástí našeho snažení je také vytvořit naučnou geocachingovou stezku, která povede od naší pobočky v Jaktaři kolem říčky Velká (Jaktarky) až ke stěbořickému rybníku. Trasu jsme s dětmi naplánovali, prošli a samy děti našly skrýše pro naše „kešky“.V jednotlivých krabičkách se hledající dovědí zajímavé informace o vodě, vyluští si tajenku a mohou si odpovědět na zajímavé otázky.

    V druhé polovině června chystáme uskutečnit Zahradní slavnost, na kterém děti předají návštěvníkům své poznatky, budou připraveny pokusy pro děti a součástí slavnosti bude také „Jarmark“, kde děti budou prodávat své výrobky, které vytvořily v družině a také výrobky obětavých rodičů. Také na tomto jarmarku nebude chybět „bazárek“. Z výtěžku koupíme pro naši pobočku perlátory, abychom vodou ještě více šetřili a také chceme podpořit „vodní“ projekty v rozvojových zemích: https://www.skutecnydarek.cz/. 

    Celým naším snažením chceme změnit naše okolí k lepšímu a připravit naše žáky na život v našem rozmanitém a propojeném světě. Chceme se stát Světovou školou.

    Více informací o mezinárodním projektu Světová škola, v jehož rámci připravujeme, můžete získat na stránkách: https://www.svetovaskola.cz/

    Fotogalerie z projektu Fotoalbum