• Speciální pedagog školy

    

   Mgr. Magdaléna Mejzlíková

   magdalena.mejzlikova@czs-hradec.cz

   605 847 324