• Informace k zápisu

  •  

   K zápisu se dostavilo 26 dětí. Všechny děti byly přijaty k základnímu vzdělávání od 1.9.2022. V Hradci nad Moravicí i v Opavě bude otevřena první třída.

    

   Hradec nad Moravicí       pátek 1. dubna   od 14:00 do 18:00 hodin

   Opava                               pátek 8. dubna   od 14:00 do 18:00 hodin

    

   Elektronické přihlašování zde elektronická přihláška

    

   Zápis se týká děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i dítě narozené po 31.8.2016, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a  vyjádření pediatra.

   Plánovaný počet tříd

   Hradec nad Moravicí                       1 třída

   Opava                                                 1 třída

    

   Maximální počet přijatých dětí na obě třídy je 30. Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu CZŠ, budou žáci přijímáni dle těchto kritérií:

   a) sourozenec ve škole
   b) sdílení alternativního pedagogického přístupu
   c) spádová oblast

   Odklad povinné školní docházky

    

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

    

    

  • Kontakty

   • Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
   • skola@czs-hradec.cz
   • (+420) 595 170 279
   • Zámecká 57 Hradec nad Moravicí 747 41 747 41 Hradec nad Moravicí Czech Republic
   • správce obsahu: reditel@czs-hradec.cz
   • správce edupage: admin@czs-hradec.cz
   • telefon ředitel: 731534004
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje