• Informace k zápisu

   • Výsledky zápisu do 1. třídy 2021/2022

    Do první třídy byli přijati všichni žáci. Písemné rozhodnutí o přijetí Vám vystavíme na požádání. Žádost o odklad je potřeba podat nejpozději do konce května. Rozhodnutí o přijetí se týká i dětí, které žádají o odklad. Po udělení odkladu jím bude vystaveno rozhodnutí nové.

     

    Upraveno podle pokynu MŠMT ke dni 13.3. 

     

    Zápis tradičně „na živo“ v budově školy: 

    (jen v případě, že to bude povoleno)

     

    Hradec nad Moravicí - v pátek 9. dubna v době od 14:30 do 18:00 hodin

    Opava - ve čtvrtek 22.4. a v pátek 23.4. v době od 14:00 do 18:00 hodin 

    Je vhodné předvyplnit elektronickou přihlášku zde Elektronická přihláška. Nebudete ji muset u zápisu vyplňovat, my ji vytiskneme a Vy jen podepíšete.

     

    Zápis online: 

    Po celý duben od 1. do 30. se přihlašujte zde: Elektronická přihláška. Po ukončení zápisu budou přihlášky vytisknuty a bude je potřeba následně podepsat. Upřesníme podle situace.

    ALTERNATIVA : podle pokynu MŠMT je možné "osobně doručit přihlášku do školy" - při této příležitosti můžete přijít i s dítětem, prohlédnout si školu, pohovořit s učitelem, který se Vám bude věnovat (je to taková forma "náhrady zápisu", myslíme, že je velmi vhodná pro děti, aby měly aspoň nějaký prožitek zápisu ...). Je nutné si domluvit termín. První termín bude v plánovaný den zápisu v Hradci to je 9.4. a v Opavě 22.4. a 23.4. Pokud máte zájem, napište na adresu skola@czs-hradec.cz, obratem se ozveme a domluvíme čas.

     

    V případě zájmu je možné si po dohodě individuálně prohlédnout školu. Termín dohodnete zde skola@czs-hradec.cz

     

    Další informace

    Zápis se týká děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i dítě narozené po 31.8.2015, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a  vyjádření pediatra.

     

    Plánovaný počet tříd

    Hradec nad Moravicí                    1 třída

    Opava                                           1 třída

     

    Maximální počet přijatých dětí na obě třídy je 24. Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu CZŠ, budou žáci přijímáni dle těchto kritérií:

    a) sourozenec ve škole
    b) sdílení alternativního pedagogického přístupu
    c) spádová oblast

     

    Odklad povinné školní docházky

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  • Kontakty

   • Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
   • skola@czs-hradec.cz
   • (+420) 595 170 279
   • Zámecká 57 Hradec nad Moravicí 747 41
   • správce obsahu: reditel@czs-hradec.cz
   • správce edupage: admin@czs-hradec.cz
   • telefon ředitel: 731534004
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje