• Skauti ve škole

     • Jednoho krásného listopadového úterý k nám do školy zavítali skauti a skautky. Povídali nám o své činnosti, pustili krátký film o aktivitách, kterými se společně baví a tím se učí, povídali o letním táboře. Po poutavém vyprávění si zkušení skauti připravili aktivity pro naše žáky. Ti pak po rozdělení do skupinek jednotlivé úkoly s velkým nadšením plnili. Jednalo se o opičí dráhu v tělocvičně, zdravovědu, Kimovku…...Na závěr jsme si společně zazpívali písničku“ Na té naší Hané“ a rozloučili jsme se.

     • Pečeme v družině

     • Pravidelně každou středu si děti z družiny samy mohou zvolit, co je nejvíce zajímá a čím se chtějí zabavit. V nabídce je třeba práce se dřevem, kdy děti vyráběli např. jednoduchá dřevěná autíčka nebo dřevěné skřítky. Milovníci pečení připravili občerstvení pro všechny děti, které chodí do družiny. Tyto pečené dobroty byly ve formě chutných dýňových muffinů nebo svatomartinských rohlíků.

     • V lese je fajn ...

     • První listopadové dopoledne se žáci 4.A vydali do Litultovic na „Lesní pedagogiku.“ Cílem této akce bylo zábavnou formou poznávat les. Školený pan lesník dětem ukázal různé druhy stromů (např. strom douglaska, o kterém někteří slyšeli poprvé), zkoušely si přivonět k jehličí, hádaly, které rohy či parohy patří jakému zvířeti, sáhly si na srst jezevce. Během her, jež děti hrály, se dozvěděly nové informace o životě v lese. Počasí jim přálo a děti si dopoledne moc užily.