•  

    Reg. číslo projektu:              CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010332

    Název projektu:                    Příměstské tábory ll

    Období realizace:                  1.4.2019 až 30.10.2020

    Celkové náklady projektu:     736 298,75,- Kč


    Projekt Příměstské tábory v církevní škole je zaměřen na podporu prorodinných opatření. Prorodinná opatření jsou rozvíjena širokou nabídkou příměstských táborů, které probíhají v Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí v období velkých prázdnin, podzimních prázdnin a jarních prázdnin. Realizace této aktivity usnadní rodičům zapojení se do pracovního procesu.

    Nebudou muset shánět hlídání pro své děti, budou vědět, že se o ně někdo dobře postará.